موتور جستجوی هوشمند کتاب

آخرین اخبار حوزه کتاب و کتابخوانی (کتاب خبر)
جدیدترین کتاب های مرکز تبادل کتاب (تهران)
مروری بر اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
مروری بر اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام
آترین پارسه
۷۰۰,۰۰۰ ریال
مرجه کامل تئوری های مدیریت
مرجه کامل تئوری های مدیریت
نشر نگاه دانش
۹۰۰,۰۰۰ ریال
آمار و احتمال
آمار و احتمال
نشر نگاه دانش
۵۰۰,۰۰۰ ریال
اقتصاد کلان
اقتصاد کلان
نشر نگاه دانش
۴۰۰,۰۰۰ ریال
مدیریت مالی
مدیریت مالی
نشر نگاه دانش
۸۰۰,۰۰۰ ریال
مبانی مدیریت
مبانی مدیریت
دفتر پژوهشهای فرهنگی
۵۰۰,۰۰۰ ریال
اصول بازاریابی
اصول بازاریابی
نشر آموخته
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی
مروری جامع بر حسابداری مالی و صنعتی
انتشارات نگاه دانش
۶۵۰,۰۰۰ ریال
توسعه و تضاد (گالینگور)
توسعه و تضاد (گالینگور)
شرکت سهامی انتشار
۵۰۰,۰۰۰ ریال