موتور جستجوی هوشمند کتاب

انتشارات آرتین طب

درباره ناشر
انتشارات آرتین طب

انتشارات آرتین طب در سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را آغاز کرده است. آرتین طب در طی ۲۲ سال فعالیت خود، مجموعا ۹۸۸ عنوان کتاب را روانه بازار نشر کرده است. مسئولیت این انتشارات، که از ناشرین خصوصی محسوب می شود، را عباس علیدایی احمدی برعهده دارد.
گفتنی است، آثار منتشر شده توسط آرتین طب، که اکثرا در گروه عمومی می باشند، ۶۵ درصد تالیفی و مابقی ترجمه بوده است. همچنین ۱ درصد از آثار این ناشر تجدید چاپ شده اند.

جزئیات عملکرد ناشر
کل آثار ۹۸۸ متوسط سالیانه ۴۱
چاپ اول ۹۷۲ چاپ مجدد ۱۶
تالیف ۶۴۳ ترجمه ۳۴۵
تهران ۹۸۵ شهرستان ۳
کودک و نوجوان ۱ کمک درسی ۴۱۲