آدینه بوک
خون انار گردن پاییز است ...

۱۰۵,۰۰۰ ریال

شهر کتاب
خون انار گردن پاییز است (با CD)

۱۰۵,۰۰۰ ریال

کاروژ
خون انار گردن پاییز است...

۱۰۵,۰۰۰ ریال

تندیس
خون انار گردن پاییز است

۹۰,۰۰۰ ریال

ساربوک
خون انارگردن پاییزاست+CD

۱۰۰,۰۰۰ ریال